Autor: Äripäeva eriprojektide ja sisuturunduse üksus • 10. oktoober 2019

Aknapaigalduse vead ja kuidas neid vältida?

Akende juures peetakse esmatähtsaks soojapidavust, kus hoitakse fookus ainult akende U-arvudel ja teistel aknaga seotud näitajatel, samas unustades akna õige paigaldusviisi. Ka kõige kvaliteetsemate akende puhul võib halb paigaldus nullida oodatud kasuteguri.

Avatäidete juures peavad olema võrdselt tähtsad nii maksimaalne U-väärtus ja parim valgustäitumine siseruumides kui ka sellised tehnilised aspektid nagu kinnitamine ja fikseerimine. Põhjamaades on kulukamad kindlustusjuhtumid tekkinud just läbi akende montaaži, mis võib viia kuni terve fassaadi renoveerimiseni välja.

Valmis aknapaigaldus Klima Konform süsteemiga
Autor: VBH Estonia

”Tihti ollakse akende eest nõus maksma kõrget hinda, aga nende paigalduseks kasutatakse kõige kiiremat, odavamat ja ka üldjuhul ebakvaliteetset meetodit. See aga nullib igasuguse otstarbekuse kallite akende soetamisel, näiteks renoveeritavas hoones, kus esmatähtis on just parandada avatäidete kaudu väljuvat soojusenergiat. Oodatud kokkuhoid võib jääda tulemata ja investeering tänapäevastesse akendesse ei ole õigustatud,” kirjeldab olukorda VBH Estonia tootejuht Mehis Tiitsar.

Mehis Tiitsar, VBH Estonia tootejuht<strong > </strong>
Täna kohtab Eestis avatäidete paigaldamisel üsna sageli meetodit, kus aknad või ka uksed tõstetakse puidust raamide abil soojustuskihi sisse. Esmapilgul pole sellisel lahendusel justkui viga midagi, kuid lähemal vaatlusel ilmnevad mitmed varjatud puudused.

Puit nõuab tähelepanu

Puit on loomult elav materjal ja isegi kõige kvaliteetsema materjali kasutamisel ”mängib” puit õhuniiskuse ja temperatuuri kõikumisel. Näitena võib tuua levinud SILS ehk krohvitud fassaadi kasutuse, kus täna sertifitseeritud süsteemi pakkujad on töötanud välja liitsüsteemid, milles avatäite ja fassaadi maksimaalne nihkumine on lubatud 2 mm. See aga ei sobi kokku puitraamilahendusega, kus on nihe >2 mm. Põhjus on avatäidet ümbritseva elastse, liimitava krohvivõrgu servas, mis suurema nihke korral lahti rebitakse, ning hiljem vihmaveega täitudes märgab puitu, tekitades veekahjustusi.

”Ehitustel ringi käies hakkab silma tõsiasi, et aknaid soovitakse viia üha kaugemale müüritisest väljapoole, peaasjalikult fassaadide soojustuskihi paksuse või arhitektuursete eripärade tõttu. See aga nõuab väga laia ristlõikega puidu kasutamist. Mida laiem on pruss, seda suuremad võivad olla selle kõmmeldumisel tekkivad kujumuutused,” on Mehis Tiitsar veendunud.

Tempo tapab kvaliteedi, koonerdamine tõstab kulusid

Enamlevinud eramute seinamaterjaliks on täna kiirelt püstitatav kiviplokksein. Tellija ja ehitaja poolt vaadatuna on see väga hea – seinad kerkivad püsti kiiresti, kuid samas ei anta kiirustamise tõttu erinevatele hooneosadele piisavalt aega tahenemiseks. Nõnda valmib iga järgmine etapp ehitusest enne eelmise osa lõplikku kuivamist. Omavahel saavad kokku erinevad materjaliliigid - puit ja vett täis kivi, mis lõppetapis kaetakse õhutiheda isolatsioonimaterjaliga. Sügavimmutatud, kuid lõpuni läbi kuivamata puidust tehtud paigaldusraam võib hiljem kaasa tuua tõsiseid probleeme.

Veel üks oluline punkt, millele tuleb tähelepanu pöörata puitraami ettevalmistamisel – kinnitusvahendid. Esiteks ei mõelda, kui suured ja rasked on paigaldatavad aknad, ning seetõttu aladimensioneeritakse raamile mõjuvaid koormusi.

Kolme-neljasaja kiloste suurte akende stabiilselt paigalpüsimiseks on vaja kvaliteetseid kinnitusvahendeid. Kui mõni suurtest akendest tulevikus ka avatakse, mõjuvad aknale lisaks teised füüsikalised jõud. Seega kõik kinnitused ja kinnitusvahendid peavad vastama ettenähtud keskkonnaklassidele, näiteks immutatud puidus ei saa kasutada tavalisi kruve ja montaažinurkasid, vaid nendeks sobivad ainult kas roostevabad või galvaaniliselt kaetud kruvid, mille pinnakate on >55my Zn.

Kui kinnitusvahenditelt kokku hoida, siis mõne aasta pärast on happeline keskkond kruve kahjustanud nii, et need puidu „mängides“ lihtsalt murduvad. Tulemuseks on veelgi ebastabiilsem puidust abiraam, mis võib seina küljest lahti tulla. Kui raam on saanud võimaluse liikuda, liigub ka sellesse paigaldatud aken. Tagajärjeks on ebatihedad lekkivad aknaümbrused ja lahtirebenenud auru/tuuletõkke teibid. Ruumi seest tulev niiske õhk pääseb aknaümbruses olevasse tihendusvuuki, muudab selle märjaks, mistõttu soojustus ei toimi tõhusalt. Talvel võib vuukidesse kondenseerunud vesi jäätuda ning paisudes kahjustada vuuke veelgi enam. Kui aknaümbrus ei ole stabiilne ja kisub akent kaasa, siis ei ole ka võimalik akent reguleerida.

Kõige levinum tagajärg valesti paigaldatud akendest on tekkinud külmasillad. Kui paigaldada aken otse akna-avasse vaid montaaživahu abil (mis on tänaseni väga levinud lahendus), siis peagi võib tekkida aknapalede hallitus, mis rikub nii siseviimistluse kui on ka tervisele kahjulik.

“Tänu soodsale hinnale on eramuehituses aknapaigaldusel tänaseni populaarsed nn puidust prussiringid ümber akende, mis esialgu tundub soodne lahendus, kuid kas ikka on? Immutatud, märg puit hakkab kuivades „mängima,“ purustades nii aknatihendusteibi kui ka montaaživahu. Korralik tulemus on kui õnnemäng,” kirjeldab olukorda VBH Estonia tootejuht Mehis Tiitsar. “Suhteliselt külma ja ebastabiilse materjalina ei loo puit aknalengi ümber sooja perimeetrit, vaid tekitab pigem soodsa keskkonna külmasildadeks.“ Nii kinnitab ka Nigul Nurm OÜst Aknakoda: „Kliendid on muutunud teadlikumaks. Oleme otsinud puitprussidele alternatiivi ja silma on jäänud töökindel vettpidav lahendus.“

Tõhus aknapaigaldus Klima Konformiga

Täna on parimat kvaliteeti pakkuvad ehitajad ja aknapaigaldajad teadlikud ülaltoodud ohtudest ning kasutavad üha rohkem spetsiaalselt väljatöötatud aknapaigaldussüsteeme. Need on katsetatud, omavad kindlaid arv-väärtusi koormuste suhtes ja pole ohtu, et paigaldusjuhendist kinni pidades võib hiljem tekkida probleeme akende stabiilsuses.

Enamus ehitusmaterjalidest, sh aknad ja uksed, on muutunud üha kvaliteetsemateks ja ajas hästi vastupidavateks, mistõttu ei tohiks ka nende paigaldamisel erandeid teha. Kui soetada endale soojapidavad, kümneteks aastateks kestvad aknad, siis tuleb need paigaldada korrektselt. Hilisem vigade parandus osutub kindlasti kallimaks ja närvesöövamaks, kui asi kokkuvõttes väärt on.

“Tänu tehnilisele innovatsioonile suudame pakkuda lahendust, mis tagab külmasillavaba tulemuse terves avatäite perimeetris,” tutvustab Mehis Tiitsar VBH Estonia OÜ-st uudset võimalust. „IFT Rosenheimi Saksamaa labori poolt testitud GreenteQ Klima Konform aknapaigaldussüsteem on lihtne ja hõlpsasti rakendatav aknapaigalduse terviklahendus, mille abil on võimalik aknamooduleid paigaldada otse soojustuskihti, välistades külmasildade tekke täielikult.”

Uudsesse Klima Konform EPS-profiili on koondatud parimad soojusisolatsioonimaterjalide omadused isegi vähese isolatsioonipaksuse juures. Profiil on väga tugev ja heade tehniliste omadustega. Siinjuures ei tohiks segi ajada Klima Konformi tavalise EPS-soojustusplaadiga. Meie muutliku kliima juures on eriti oluline, et ilmastikuoludes püsivad profiilide kuju ja mõõdud muutumatutena, pidades samavõrd hästi vastu nii külmale kui kuumale. Selline isotroopsus tagab Klima Konform profiilidele pika ja üllatusvaba eluea.

Lisaks vastupidavusele on Klima Konform-profiilid väga kergekaalulised, mis muudab lihtsaks ning mugavaks nende käsitlemise ehitusplatsil. Profiili töötlemiseks pole vaja erivahendeid, piisab elementaarsetest tööriistadest (näiteks käsisaag). Akende paigaldamisprotsessi saab vajadusel veelgi kiirendada kasutades raamide eelkoostet. Profiil kruvitakse eelnevalt valmis ümber aknalengi perimeetri näiteks juba aknatehases. Ometi on paigaldusprotsess ka ilma eelkoosteta konkurentsitult kiire – ühe akna ettepanekuks kulub vaid 15 minutit! Profiilide montaaži juures ei kasutata traditsioonilisi vinkleid, vaid profiilid liimitakse ja kruvitakse hoone fassaadile kaasaegse polümeerliimiga.

Kiire ja hõlbus paigaldus
Autor: VBH Estonia

Lisaks profiili uudsusele on innovaatiline ka paigaldusprotsess ise. Akende paigaldamisel Klima Konform-profiili ei kasutata traditsioonilist montaaživahtu, vaid isepaisuvat tihendit, mis kiirendab märgatavalt akende montaaži. Klima Konform-profiili paigaldatud aken ei vaja enam seestpoolt ei auru- ega tuuletõkestamist, tihend täidab ühtlasi ka soojustuse funktsiooni. „Tegu on tõelise nö “kolm ühes“ tootega,“ kinnitab tootejuht Mehis Tiitsar „Oma omaduselt ja efektiivsuselt pole hetkel turul ühtegi Klima Konformiga võrreldavat toodet.“

Klima Konform võimaldab vastavalt fassaadile kolme erinevat aknapaigaldussüsteemilahendust: standardne, välimine ja varjatud abiraamiga paigaldus. Vastavalt valitud variandile saab aknad asendada fassaadi vaid minimaalsete raiumis- ja krohvitöödega või hoopis ilma nendeta. Varjatud abiraamiga aknapaigaldussüsteem laseb profiile paigaldada alles ehitusfaasi lõpus. See omakorda võimaldab akent asendada ka aastakümneid hiljem ilma igasuguste krohvitöödeta.

Vaata videost lähemalt Klima Konform aknapaigaldussüsteemist:

GreenteQ Klima Konform-profiilidega saab lähemalt tutvuda toodete maaletooja, VBH Estonia juures. VBH Estonia on rahvusvahelise VBH kontserni tütarettevõte, mille tegevusalaks on akna-, ukse-, klaaspaketi- ja mööblitarvikute, liimide, värvide ja katuseavatäidete professionaalne müük, kiire tarne tootjatele ja nõustamine.

Kogu VBH poolt pakutav tootevalik on huvilistele mugavalt kättesaadav ööpäevaringselt VBH Estonia veebipoes www.vbh24.ee

Klima Konformi eelised:

•Külmasillavaba ühendus terves avatäite perimeetris

•Kerge, lihtne ja kiire akende paigaldusprotsess

•Profiilide kokkupanek kohapeal ilma erivarustuseta

•Kaalult kerge, vastupidav ning stabiilne materjal

•Lihtne koosteprotsess

Jaga lugu
Ehitusuudised.ee toetajad:
Teeli RemmelgEhitusvaldkonna juhtTel: 51 23 770
Triin UibopuuEhitus ja kinnisvara konverentside programmijuhtTel: 51 990 655
Helen PaapsiReklaamimüügi projektijuhtTel: 5880 7785