(Sisuturundus) Korralik soojustus tagab väiksemad kulutused hoone kütmiseks

Insulsafe paigaldamine
Insulsafe paigaldamine

Kõige suuremal hulgal väljub hoonest soojusenergiat läbi katuse ja /või pööningu. See on just see hooneosa, mida saab üldjuhul kõige kergemini ja kiirema tasuvusajaga lisasoojustada.

Väiksemate koguste puhul läheb proffesionaalse puistevilla paigaldaja töö tellijale kulukaks. Selle pärast pakub ISOVER kostöös CRAMO tööriistarendiga uudset võimaluse paigaldada puistevill ise. Selleks tuleb rentida Cramost ISOVER puistevilla paigaldamise agregaat. Tegemist on spetsiaalselt eratarbija jaoks toodetud masinaga, millega saab väiksemamahulised tööd ise edukalt tehtud. Puistevillaagregaat ST-40 on mõeldud ISOVER InsulSafe puistevilla paigaldamiseks ainult horisontaalpinnale, nii vahelagedesse kui pööningute põrandatele.

ISOVER InsulSafe puistevill on saadaval hästi varustatud ehituspoodides.

Vajamineva soojustusmaterjali koguse saab välja arvutada lihtsa valemi abil, pööningu põrandapindala tuleb korrutada soovitud puistevillakihi paksusega meetrites. Saadud korrutis annab vastuse, kui mitu m³ soojustust on vaja. Vajalikule kogusele peab juurde lisama 5%, mis on ette nähtud ISOVER InsulSafe võimalikuks maksimaalseks järelvajumiseks. Lõplik tulemus tuleb jagada InsulSafe pakist puistamisel saadava mahuga, 1.066-ga, mis annab tulemuseks töö teostamiseks vajaliku pakkide arvu.

Enne paigaldamistöödega alustamist peab veenduma, et kõik vajalikud eeltööd oleksid tehtud. Planeeritava puistevilla kõrgus peab olema näha kogu paigaldatava ala ulatuses (kõrgusmärgid võib peale kanda näiteks sarikatele). Eelnevalt peavad olema paigaldatud tuulesuunajad. Tuulesuunaja abil suunatakse tuulekastide kaudu sissetulev tuulutusõhk eemale soojustusmaterjalist, mis tõstab soojustuse efektiivsust.

Samuti kaitseb toode isolatsioonimaterjali võimaliku lumetuisu puhul ning sel juhu ei pääse lumi otse soojustusmaterjali. Lisaks täidab tuulesuunaja eesmärki, et puistatav soojustumaterjal ei vajuks ära hoone tuultuskasti. Kõik kütte-, vee- ja ventilatsioonitorustikud peavad olema isoleeritud ning fikseeritud.Korstna ümber peab olema paigaldatud 100mm paksuselt tuletõkkevill, mis peab ulatuma vähemalt 100mm kõrgemale tulevasest puistevillast.

Paigaldusalalt peab olema koristatud ehituspraht. Käiguteed peavad olema eelnevalt valmis ehitatud juhul kui pööningule jääb seadmeid vms, mis vajavad juurdepääsu. Käigutee kõrgus peab ulatuma minimaalselt 50mm kõrgemale planeeritavast puistevilla ülemisest kõrgusest. Hilisem käimine paigaldatud puistevilla peal on keelatud! Puistevill paigaldatakse otse auru- või õhutõkke kihile, mis peab olema tervik.

Sellest tulenevalt on oluline, et oleksid tihendatud aurutõkkekihi kõik liitekohad ja läbiviigud! Liite- ja läbiviigukohtade tihendamiseks peab kasutama ainult aurutõkkesüsteemi kuuluvaid liiteteipe ja/või mastikseid! Asendustoodete kasutamine ei ole aksepteeritav. Paigaldatud aurutõkkekihile avalduv soojustusmaterjali surve võib põhjustada auru- ja õhutõkkekihi läbivajumist või liite – või paikamiskohtade rebenemist, misjuhul ei saa rääkida enam toimivast veeauru- ega õhutõkkest.

Soovituslik on enne puistevilla paigaldamist vahelae sisemisele poolele paigaldada lisasõrestik või lisalaudis kuni 400mm sammuga risti põhitaladega, mis tagab toestuse aurutõkkekihile ning vähendab läbivajumise riski.

Puistevillamasin ST-40 tuleb asetada võimalikult paigalduskoha lähedale. Soovitatav on agregaadi alla panna koormakate vms, mille pealt on kerge ülesse korjata sinna pudenenud puistevilla. Puistevilla pakid tuleb ladustada võimalikult puistevillamasina lähedale, et oleks mugav ja ergonoomiline töötada. Puistevillamasin ST-40-ga töötamiseks on vaja minimaalselt kahte inimest.

Üks inimene on üleval paigalduskohas (pööningul) ning paigaldab puistevilla ning teine tegeleb puistevillamasinasse villa etteandmisega. Kogu protsessi ajakulu aluseks võib arvestada, et puistamistöö kiiruseks on ca 3-4 m3/h. Olulisel kohal on tööturvalisust. Kõigil protsessis osalejatel tuleb kasutada kaitseprille ning tolmumaske. Puistajal või pööningul oleval töötajal on soovituslik kasutada kiivrit võimalike väljaulatuvate naelte jms poolt tekitada võivate vigastuste eest.

Palun hoolitsege, et pööningul oleks piisavalt valgust paigaldustööde teostamiseks. Masinaga töötamist alustatakse vooliku lahti kerimisest paigalduskohani ja seejärel viiakse paigalduskohani juhtpuldi kaabel. Alles seejärel ühendatakse masin vooluvõrku. Peale seadme käivitamist täidetakse ST-40 kolu kuni ¼ ulatuses puistevillaga. ISOVER InsulSafe pakki on soovitatav avada osade kaupa. Näiteks jaotatakse pakk pikuti mõtteliselt viieks osaks ja lõigatakse masinal paikneval töölaval lahti alles siis, kui on vajadus kolu täita.

Suurema koguse materjali kolusse panemine ja surve avaldamine kolus olevale puistevillale on keelatud! Agregaat võtab kolust puistevilla alles siis, kui see on kolus piisavalt lahti hakitud. Puistevilla puistamist tuleb alustada kõige kaugemast kohast väljapääsu suhtes. ISOVER InsulSafe tuleb paigaldada järk – järgult kuni saavutatakse vajalik kihi paksus/kõrgus. Puistevilla paigaldamise lõppedes lastakse masina kolu ja voolik tühjaks, ühendadakse lahti vooluvõrgust ja alles siis keritakse kokku juhtpuldi kaabel ja voolik.

Avarii korral, kui masina kolusse tekib ummistus või satub võõrkeha, seisake masin koheselt kasutades hädaseis lülitit! Agregaat seiskub. Ärge üritage eemaldada agregaadi kolust midagi enne, kui olete voolujuhtme lahti ühendanud!

ISOVER pakub pööningu ja katuslagede soojustamiseks parima soojapidavusega puistevilla Eesti turul. ISOVER InsulSafe puistevill on sideaineteta liinitootena toodetav puistevill, mis on mõeldud spetsiaalselt puhuriga paigaldamiseks. Tooraineks on enam kui 95% ulatuses looduslikud mineraalsed toorained, millest omakorda enam kui 85% moodustab taaskasutatud klaas.

ISOVER InsulSafe on puhas naturaalne puistevill, mille valmistamisel on kasutatud ainult taastuveneriat: biogaasi ja keskonnasõbralikult märgistatud hüdroenergiat. Kuna Isover InsulSafe puistevill surutakse pakendamisel kokku, siis seeläbi väheneb vastavalt ka peale- ja mahalaadimiste arv transpordivahendiltele. Keskkonnasäästu aspektist tähendab see, et vähendatakse energiakasutust ning CO2  paiskamist keskkonda. ISOVER InsulSafe on mittepõlev ning on liigitatud kõrgeimasse tuleohutuse klassi A1.

Toode ei ima niiskust, on keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. Tänu ISOVER InsulSafe väikesele kaalule on võimalik paigaldada seda kõikide teiste mineraalvillast soojustusmaterjalide peale lisasoojustusena. Soojustuse omakaal on tähtis ka renoveeritava objekti korral, kus puistevill avaldab omakaaluna survet aurutõkkekihile ning ka juba paigaldatud isolatsoonile. Näiteks InsulSafe puistevilla omakaal, soovitud lõpliku kihipaksuse 400mm juures on kõigest 6,3 kg ühe ruutmeetri kohta. Sama kihipaksuse korral võib teiste analoogsete materjalide kaal olla ühele ruutmeetrile 16kg ja rohkemgi.    

Suuremahuliste puistevilla objektide korral saab abi meie koostööpartneritelt, kes omavad spetsiaalset tehnikat ja väljaõpet. ISOVER volitatud puistevillapaigaldajad on läbinud kolmanda osapoole koolituse ning väljaõppe puistevillaga paigaldamise, ehitusfüüsika ja tööturvalisuse osas. Vastava koolituse läbinud koostööpartneritele on väljastatud sertifikaat.

Tellides puistevilla paigaldamise teenuse ISOVER volitatud ja koolitatud koostööpartnerite käest, saab kindluse et toode paigaldatakse vastavalt tootjatehase poolt ettenähtud kulu normidele, mis tagab selle, et paigaldatud isolatsioon omab ettenähtud soojapidavust ning täidab oma eesmärki ja säästab soojakadusid kogu hoone eluaja vältel. Soojustustööde planeerimisel on abiks www.isover.ee kodulehel olevad erinevad abimaterjalid (näidis üleandmise akt, puistevilla paigaldamise juhend jne).

Galerii

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi ehitusuudiseid sotsiaalmeedias:

RSS

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Teabevara ehitus­spetsialistile

Valdkonna tööpakkumised

Ehituse erilehed