Reeglid Ehitusuudised.ee artiklite kasutamiseks

Ehitusuudised.ee avaldatud artiklite avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud alljärgnevatel tingimustel.

Võimaldame Ehitusuudiste veebi uudiseid piiranguteta kasutada RSS-feedi abil. Teie lehel kuvatakse uudise pealkiri, ning link viitab Ehitusuudiste veebikeskkonda, st. uudis avaneb lugeja jaoks Ehitusuudised.ee veebilehel.

Koodi all olevate lugude puhul kuvab RSS-feed pealkirja ja uudise esimese lõigu, ning suunab samuti lugeja Ehitusuudised.ee veebilehele. Uudiseid on võimalik on valida teemade järgi.

Uudiste refereerimisel meediaväljaannetes ülaltoodud piirangud ei kehti. Küsimuste korral saate lisainfot sulev@ehitusuudised.ee.

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Teabevara ehitus­spetsialistile

Valdkonna tööpakkumised

Ehituse erilehed