Inglise ehitusstrateeg: tulen, et aidata teid maailmaklassi

UK üks mõjukaim ehitusstrateeg Don Ward
UK üks mõjukaim ehitusstrateeg Don Ward

Üle maailma nii suurte kui ka väikeste riikide puhul on nii valitsused kui ka ehitussektor ise tundnud üha enam vajadust tõsta kvaliteeti, efektiivsust ja tootlikkust ning pakkuda üha läbimõeldumat ning tõhusat tarneahelat.

Ehitusuudised.ee uuris 31. märtsil Tallinnas ehituse maailmaklassi koolituspäeva läbiviija, Inglismaa mõjukaima ehitusstrateegi ning kogu saareriigi sektori muutuste eestvedaja Don Wardi käest, miks on muutused ehituses oluliseks muutunud ning miks tasub tema juhitud päevast osa võtta.  Jätkub Don Wardi pöördumine Eesti ehitussektorile.

Ehituse valdkonnas on viimasel ajal olnud mainitud tulemuste kasvatamisel nimel aktiivsed ettevõtted ja tellijad Norrast Hong Kongi ja Singapurini, Hollandist Uus-Meremaani, Taanist Katari ja Araabia Ühendatud Emiraatideni, kes panustavad jõuliselt oma konkurentsivõime kasvatamisele.

31. märtsil avaneb Eesti ehitussektori ettevõtjatel suurepärane ja unikaalne võimalus saada osa nimetatud riikide parimatest praktikatest, õppetundidest, soovitustest ning omal nahal ära kogeda, millist sisulist tööd teevad teiste riikide ehitussektori eestvedajad. Olen kindel, et Eesti ettevõtjad ei soovi jääda maha rahvusvahelist tõestatud trendidest ja ettevõtmistest efektiivsuse kasvatamisel. Kutsun Teid kõiki sellest osa saama.

Eesti ehitussektori panus majandusse on märkimisväärne ning moodustab kogu majandusest väga suure osa.  Samuti on ehitussektor üks suurimaid tööandjaid kogu riigis. Viimase Maailma Majanduse Foorumi raportis asub Eesti kogu taristu kvaliteedinäitajate poole pealt 38.-l kohal.

Eraldi võttes

Koht sektoriti

2014-15

2010-11

Muutus

ÜLDINE

38

31

-7

teed

54

51

-3

raudteed

40

42

+2

sadamad

17

18

+1

lennujaamad

98

77

-21

Elektri varustuskindlus

53

45

-8

Tulevaste projektide, näiteks Tallinn-Tartu maantee neljarajaliseks muutmine, Rail Baltica, ministeeriumide kaksiktorn või mis iganes muu erasektori poolne tellitud arendus või ehitustöö, kui palju mõeldakse nende teostamise tarneahela parendamise peale?

Maailmatasemel ehituskeskkond nõuab maailmatasemel tarneahela juhtimist. Kas Eesti ehitussektor on  piisavalt varustatud juhtimisvõtetega, et tagada sektori efektiivne tarneahel, tõsta kvaliteeti ning seeläbi tõsta nii ehituse kui ka kogu riigi konkurentsivõimet ja elukvaliteeti?

Millisel tasemel on Eesti ehitussektori tööturvalisus võrreldes teiste riikidega või kui palju meie projektidest tegelikult on oma eelarves ja teostatakse tähtaegselt, kui palju me maksame oma ehitiste ja rajatiste eest võrreldes sellega, mis need tegelikult võiksid maksta või kuidas me panustame, et olla teiste riikidega võrreldes kõrges konkurentsis?

Kuidas oleks muuta ehituskeskkonna mõjufaktoreid, näiteks vähendada raiskamist, tõsta ressursside suutlikkust, sh energia- ja vee kasutust, ja üldist keskkonnahoidlikkust? Kas me kasutame maksimaalselt ära tehnilisi võimalusi ja andmeid, mida projektid meile ise kätte toodavad?

Või kuidas on mõelnud ehitussektor kindlustada oma töötajate järelkasvu, teadmiste ja oskuste täiendamist või laseme kõigil töötajatel ning potentsiaalsetel talentidel pigem minna tööle IT sektorisse, mis on kaasaegsem, innovaatilisem ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem?

Kõik need küsimused ja faktorid on väga olulised kujundamaks ehitussektori igapäeva tööd ning lähemat- ja kaugemat tulevikku. Kutsun kõiki ehitussektoriga seotud inimesi ning osapooli, kes soovivad olla maailmatasemel või seda saavutada, 31. märtsil võtma osa minu poolt läbiviidavast ehituse maailmaklassi töötoast Tallinnas, kus annan oma parima, et aidata teil kujundada praktiline ning edukas strateegia, mis on abiks teie ettevõttele ning Eesti ehitussektorile. Ehitussektor muutu vaid teie abiga.

 

Don Ward
Chief Executive, Constructing Excellence (UK)

Osale arutelus

Ehitus­uudised.ee toetajad:

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.ehitusuudised.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi ehitusuudiseid sotsiaalmeedias:

RSS

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Käsi­raamatud ehitus­spetsialistile

Valdkonna tööpakkumised

M-Partner HR otsib PROJEKTEERIMISE NOOREMPROJEKTIJUHTI

M-Partner HR OÜ

13. veebruar 2017

Ehituse erilehed